Stowarzyszenie Użytkowników Pojazdów Elektrycznych

 

 

Cele Stowarzyszenia:

1. Organizowanie członków w tworzeniu i eksploatacji pojazdów elektrycznych.

2. Wspieranie rozwoju rynku pojazdów elektrycznych w Polsce i na świecie.

3. Organizowanie badań naukowych dotyczących pojazdów elektrycznych.

4. Propagowanie rozwoju transportu elektrycznego na terenach miejskich.

5. Propagowanie rozwoju transportu elektrycznego na terenach nie wymienionych w ust. 4.

6. Prowadzenie działań na rzecz podnoszenia efektywności energetycznej, wykorzystania odnawialnych źródeł energii w transporcie oraz ograniczania szkodliwego oddziaływania sektora transportowego na środowisko i klimat.

7. Wspieranie modernizacji pojazdów ze spalinowych na elektryczne.

8. Wspieranie rozwoju infrastruktury.

 

Realizacja zadań odbywa się poprzez:

1.Współpracę i wymianę wiedzy i doświadczeń między członkami SUPE w sprawach dotyczących pojazdów elektrycznych.

2. Współpracę z organami państwa, organizacjami społecznymi i przedsiębiorcami.

3. Inicjowanie badań naukowych dotyczących pojazdów elektrycznych.

4. Organizację PR i reklamy pojazdów elektrycznych. 

5. Współpracę lub członkostwo w organizacjach o podobnych celach, działających w Europie i na świecie (organizacja konferencji, debat, sympozjów, szkoleń itp.)

6. Utworzenie serwisu internetowego.

7. Wsparcie merytoryczne dla osób modernizujących pojazdy ze spalinowych na elektryczne.

8. Lobbing na rzecz pojazdów elektrycznych.

9. Udział w procesie legislacyjnym w zakresie zagadnień związanych z pojazdami elektrycznymi.

 

 

Zapraszamy Wszystkich Chętnych do współpracy oraz przystępowania do SUPE

deklaracja przystąpienia do SUPE znajduje się TUTAJ

więcej informacji oraz Statut SUPE można uzyskać pod adresem ev@am.gdynia.pl